Konst i örebro län logotyp

Vill du synas här?

Är du yrkesverksam konstnär eller konsthantverkare i Örebro län och vill medverka på sidan Konst i Örebro län?

Kontakta Utvecklingsledaren bild och form för ansökningsblankett.

Ansökan bedöms utifrån nedanstående kriterier som är baserade på Sveriges Konstfören­ingar och Statens Kulturråds kriterier för att erhålla utställningsersättning.

Har du examen från högre konstnärlig utbildning vid högskola/universitet eller jämförbar utländsk utbildning är du direktkvalificerad. Hit räknas konsthögskolorna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå, Konstfack i Stockholm, Högskolan för design och konsthantverk (HDK) och Högskolan för fotografi och film (HFF) i Göteborg.

Om du saknar högre konstnärlig utbildning ska du uppfylla minst 3 av nedanstående 6 punkter.

  1. Konstnären skall ha genomfört separatutställning i galleri, kommunal konsthall, museum eller lokal som drivs av arrangör vars huvudsakliga syfte är att bedriva regelbunden konstutställningsverksamhet.
  2. Konstnären skall ha deltagit i samlingsutställning på konsthall eller konstmuseum.
  3. Konstnären skall ha utfört offentligt utsmyckningsuppdrag eller erhållit pris i jurybedömt tävlingssammanhang.
  4. Konstnären skall i egenskap av konstnär ha erhållit stipendium (minst 10.000 kr) från statliga organ, region eller kommun.
  5. Konstverk av konstnären skall ha inköpts av inköpskommitté tillhörande stat, region, kommun eller museum.
  6. Konstnären skall på annat sätt än vad som anges i punkterna 1–5 ha bedrivit konstnärlig yrkesverksamhet, såsom konstnärliga konsultuppdrag, pedagogiska uppdrag eller genomgått annan kvalificerad utbildning av relevans rörande det konstnärliga området.