Konst i örebro län logotyp

Om oss

Den här sidan vänder sig till dig som är intresserad av att se vad som finns inom konstområdet i Örebro län.

Sidan är även till för dig som är yrkesverksam inom bild- och formområdet i Örebro län. Här kan du presentera din verksamhet.

Konstverken på den här webbplatsen skyddas av upphovsrätt enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverken inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från respektive upphovsman. Frågor kring konstverk, kontakta respektive konstnär.

 

Utvecklingsledaren bild och form (konstkonsulenten)

Utvecklingsledaren för bild och form (tidigare konstkonsulenten) har uppdraget att arbeta strategiskt och långsiktigt för att utveckla och stärka bild- och formområdet i hela länet.

Det handlar om att arbeta för att ge alla invånare i länet möjlighet att möta bild och form oavsett bakgrund, kunskap, var man bor i länet och andra förutsättningar. Verksamheten ska ge kunskap, vägledning och främja samverkan mellan olika aktörer. Ett särskilt fokus är samtidskonsten.

En prioriterad målgrupp är barn och unga. Det handlar om att ge barn och unga möjlighet att möta det professionella konstlivet och ge dem möjlighet att få skapa själva. Utvecklingsledaren för bild och form är även med och utvecklar det konstpedagogiska arbetet i länet.

En viktig del i verksamheten är att skapa bättre förutsättningar för konstnärer att verka i hela länet och förbättra de professionella konstnärernas möjlighet att utvecklas och utöva sitt yrke, det sker exempelvis genom nätverksträffar, fortbildning/kurser och informationsspridning.

Region Örebro län och Statens Kulturråd finansierar verksamheten.

Kontakt

Ulrika Stigbäck

Utvecklingsledare Bild och Form/Development manager - Visual Arts

Område Kultur & Ideell sektor

Region Örebro län, Box 1613

701 16 Örebro

Besök: Eklundavägen 1

 

019-602 72 77