Konst i örebro län logotyp

Stöd och stipendier i Sverige

Konstnärsnämnden
Konstnärsnämnden stödjer professionella konstnärers arbete, utveckling och internationella kontakter och håller sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor.
www.konstnarsnamnden.se

Iaspis
Iaspis är Konstnärsnämndens internationella program för yrkesverksamma utövare inom bildkonst, design, konsthantverk och arkitektur. Vårt uppdrag är att utveckla kontakter mellan konstnärer i Sverige och aktörer på den internationella arenan.
www.konstnarsnamnden.se/iaspis

Statens Kulturråd
Kulturrådet har som en av sina viktigaste uppgifter att främja konst- och kulturverksamheter i hela landet — men även internationellt. Här kan endast grupper, organisationer och institutioner söka bidrag.
www.kulturradet.se

Kulturbryggan
Kulturbryggan stimulerar tillkomsten av nyskapande kultur. Här kan enskilda individer, ideella föreningar och företag till större organisationer och institutioner söka stöd.
www.kulturbryggan.se

Arvsfonden
Ger exempelvis stöd för att pröva nya idéer som utvecklar verksamheter för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Ideella föreningar och organisationer kan söka stöd ur Arvsfonden.
www.arvsfonden.se