Konst i örebro län logotyp

Norabygdens konstförening

En ideell och livaktig konstförening som alltid är öppen och välkomnande för nya medlemmar.

Föreningen bildades 1997. Den är en ideell och livaktig förening som alltid är öppen och välkomnande för nya medlemmar. Föreningen är medlem i Sveriges Konstföreningar. Föreningen har till uppgift att inom Norabygden väcka, underhålla och utbreda intresset för konst i olika former, genom att: Ordna besök, bl a ateljé- och galleribesök Anordna föredrag och studieverksamhet Göra inköp av konst för utlottning Skapa tillfällen att samtala om konst.

Kontakt