Konst i örebro län logotyp

Örebro Läns Konstnärsförbund (ÖLKf)

På grund av att Konstnärernas Riksorganisation KRO lagt ner sina distrikt bildade vi 2008 en ny förening, Örebro Läns Konstnärsförbund ÖLKf, dels för att hålla samman länets yrkesverksamma konstnärer, dels också för att ta tag i lokala fackliga frågor som kan bli aktuella. Detta sker genom arbete i nätverk, opinionsbildande aktiviteter och genom kontakter med lokala beslutsfattare och andra intressenter.

Till medlem i förbundet antas konstnär som varit bosatt i länet minst ett år och som uppfyller våra kriterier för inval. Kriterierna är grundade på KRO:s kriterier för medlemskap.
Sökande med konstnärlig högskoleutbildning och konstnär som har varit eller är medlem av KRO får automatiskt inträde i förbundet.
Sökande utan konstnärlig högskoleutbildning men med minst fem års yrkesverksamhet antas om fem av tio punkter i kriterierna uppfylls.

Ordförande
Astri Johansson

Sekreterare
Lena Rönning

Kassör
Jonas Holmquist

Profilbild Örebro Läns Konstnärsförbund (ÖLKf)

Kontakt