Konst i örebro län logotyp

Norra Vätterns Bild- och Formkonstnärer

Norra Vätterns Bild- och Formkonstnärer är en öppen förening för aktiva utövande konstnärer/konsthantverkare .

Föreningens syfte är att skapa kontakt och samverkan för att stärka den enskilde konstutövaren i ett ofta ensamt och utsatt yrke eller verksamhet.

Tillsammans i föreningen skapas forum för gemensamma aktiviteter som verkar för fortbildning och utveckling av medlemmarna som konstutövare.

Föreningens ändamål är att verka för Bilden och Formkonstens självklara plats i samhället! Ett medlemskap innebär att aktivt ta del av detta arbete.

Föreningen består av cirka 140 medlemmar. En del av medlemmarna har konsten/konsthantverket som huvudinkomst medan andra har olika yrken bredvid eller har konsten som ett stort fritidsintresse. En presentation av medlemmarna finns på vår hemsida www.nvbof.se. Här kan föreningens arbete följas.

Styrelsen
Ordförande: Leif O Pehrson
Kassör: Ingrid Almquist
Sekreterare: Madeleine Swanström

Ledamöter
Kerstin Lind-Furås
Sten Forsberg
Gunilla Petterson
Ida Öberg

Suppleanter
Nettan Morén
Anna Bergström

Kontaktuppgifter ordförande

Telefon
070-540 64 50

E-post
leif@fotografera.nu

Kontaktuppgifter kassör

Telefon
073-421 47 31

E-post
ingrid.almquist@gmail.com

Profilbild Norra Vätterns Bild- och Formkonstnärer

Kontakt

070-540 64 50