Konst i örebro län logotyp

Norra Vätterns Bild- och Formkonstnärer

Norra Vätterns Bild- och Formkonstnärer är en öppen förening för aktiva utövande konstnärer/konsthantverkare .

Föreningens syfte är att skapa kontakt och samverkan för att stärka den enskilde konstutövaren i ett ofta ensamt och utsatt yrke eller verksamhet.

Tillsammans i föreningen skapas forum för gemensamma aktiviteter som verkar för fortbildning och utveckling av medlemmarna som konstutövare.

Föreningens ändamål är att verka för Bilden och Formkonstens självklara plats i samhället! Ett medlemskap innebär att aktivt ta del av detta arbete.

Föreningen består av cirka 140 medlemmar. En del av medlemmarna har konsten/konsthantverket som huvudinkomst medan andra har olika yrken bredvid eller har konsten som ett stort fritidsintresse. En presentation av medlemmarna finns på vår hemsida www.nvbof.se. Här kan föreningens arbete följas.

Styrelsen

Leif O Pehrson (ordf.)
Karin McKeogh (sekr.)
Ingrid Almquist(kassör)

Övriga styrelsemedlemmar

Hellen Palmgren Toivola   
Claudia Lewandowski      
Annette Alsiö  
Jeanette Håkansson 
Sten Forsberg
Gunilla Petterson
Kerstin Lind-Furås
Susan Clefjord (Kassör)
Maris Genborg  

Sekreterare
Karin McKeogh

Telefon
070-650 00 57   

E-post
karin@mckeogh.se

Kassör
Ingrid Almquist

Telefon
0141-911 97    

E-post
ingrid.almquist@gmail.com

Profilbild Norra Vätterns Bild- och Formkonstnärer

Kontakt

0141 - 568 92