Konst i örebro län logotyp

KKV i Örebro

Konstnärernas Kollektivverkstad i Örebro är en ideell förening som bildades 1982 av en grupp lokala konstnärer. Föreningens ambition är att bidra till att föra ett offentligt samtal om konst och kreativitet i lokalsamhället och att göra fackkunskaper tillgängliga för medlemmar.

En kollektivverkstad är en viktig resurs i länet som ger yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare tillgång till utrustning som är dyr och skrymmande. Här finns verkstäder med bra arbetsmiljö. Medlemskap kan sökas kontinuerligt under året. Ansökan skickas via brev och behandlas av styrelsen.

Det gör det möjligt att arbeta i tekniker så som screentryck och serigrafi, boktryck, konstgrafiskt tryck, keramik, glas, metallverkstad – smedja och svets, papperstillverkning, gips, betong eller annat som kan vara slabbigt eller kräver stora utrymmen m.m. Här finns även ett stort kök, omklädningsrum, toa och dusch.

I dessa olika verkstäder skapas konst och konsthantverk för offentlig utsmyckning, uppdrag och utställningar. Genom åren har kollektivverkstaden i Örebro också arrangerat ett stort antal yrkesinriktade kurser för konstnärer och konsthantverkare inom olika teknikområden. Kurserna har varit dels i egen regi, dels i samarbete med Arbetsförmedlingen Kultur.

Verkstan håller vanligtvis öppet för allmänheten under "Öppet Hus och julmarknad" i början av december.

KKV Örebro är medlem i nätverksorganisationen KKV-Riks se www.kkv-riks.se som organiserar 25 olika verkstäder runt om i Sverige. Samarbetet ger medlemmarna möjligheter att arbeta på olika kollektivverkstäder runt om i landet.

Vår verksamhet finansieras genom medlemmarnas insatser såväl ekonomiskt som arbetsmässigt. Vid sidan av detta stöds den löpande verksamheten av Örebro Kommun samt Örebro Läns Landsting. Mer kostnadskrävande investeringar har finansierats med medel från Statens Kulturråd.

Ordförande: Inga Gorard

Kassör: Jennie Henriksson

Sekreterare: Anders Vikberg

Ledamöter: Christina Råhlén, Meja Bobeck, Eva Nordstigen

Profilbild KKV i Örebro

Kontakt

Signalgatan 9

702 25 Örebro