Konst i örebro län logotyp

Vill du synas här?

Är du yrkesverksam konstnär eller konsthantverkare i Örebro län och vill medverka på sidan Konst i Örebro län?

Kontakta Utvecklingsledaren bild och form för ansökningsblankett.

Ansökan bedöms utifrån nedanstående kriterier som är baserade på Sveriges Konstfören­ingar och Statens Kulturråds kriterier för att erhålla utställningsersättning.

Har du examen från högre konstnärlig utbildning vid högskola/universitet eller jämförbar utländsk utbildning är du direktkvalificerad. Hit räknas konsthögskolorna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå, Konstfack i Stockholm, Högskolan för design och konsthantverk (HDK) och Högskolan för fotografi och film (HFF) i Göteborg.

Om du saknar högre konstnärlig utbildning ska du uppfylla minst 3 av nedanstående 6 punkter.

  1. Konstnären skall ha genomfört separat utställning i galleri, kommunal konsthall, museum eller lokal som drivs av arrangör vars huvudsakliga syfte är att bedriva regelbunden konstutställningsverksamhet.
  2. Konstnären skall ha deltagit i samlingsutställning på konsthall eller konstmuseum.
  3. Konstnären skall ha utfört offentligt utsmyckningsuppdrag eller erhållit pris i jurybedömt tävlingssammanhang.
  4. Konstnären skall i egenskap av konstnär ha erhållit, stipendium från statliga organ, landsting eller kommun.
  5. Konstverk av konstnären skall ha inköpts av inköpskommitté tillhörande stat, landsting/region, kommun eller museum.
  6. Konstnären skall på annat sätt än vad som anges i punkterna 1–5 ha bedrivit konstnärlig yrkesverksamhet, såsom konstnärliga konsultuppdrag, pedagogiska uppdrag eller genomgått annan kvalificerad utbildning av relevans rörande det konstnärliga området.