Konst i örebro län logotyp

WOOD - Grupputställning

2019-03-13

Sveriges arkitekter - Woodland Sweden

Woodland är en internationell utställning skapad av Sveriges arkitekter för Svenska institutet med syftet att marknadsföra svensk trä-arkitektur utomlands. Naturen är en resurs som vi ofta tar för givet i Sverige, men naturen är samtidigt högst närvarande och en del av vår nationella identitet. Det finns en lång tradition i Sverige av att bygga hus i trä och välkänd är den timrade röda stugan, en symbol för det svenska landskapet. Mindre välbekant är utvecklingen inom byggandet i trä. Under åren har arkitekter och fastighetsägare utforskat och utvecklat ett storskaligt modernt byggande i trä, ett material som i stora projekt fått stå i skuggan av betongen. – Idag när vi lyfter hållbarhet som det viktigaste fokusområdet inför framtiden blir materialet trä högst aktuellt. Trä är en hållbar produkt och det är viktigt för framtiden att vi ifrågasätter våra rådande byggnadsnormer och tänker i större perspektiv, säger Joakim Granström. Sveriges arkitekter vill med utställningen WOOD lyfta fram materialet trä genom ett flertal aktuella och spännande projekt med olika ingångar till dagens träarkitektur. Utställningen WOOD ska inspirera och vara en ögonöppnare till materialets egenskaper och arkitektoniska kvaliteter.

En grupputställning om trä och träd som material att skapa eller att bygga med men också om förhållandet mellan människan och naturen. Konstnärer med olika uttryckssätt tolkar naturen och materialet trä. Arkitekter undersöker träets egenskaper utifrån konstruktion och livsmiljöer. Under utställningstiden ges seminarier kring arkitektur och stadsutveckling ur ett hållbarhetsperspektiv.


Utställande konstnärer: Josie Ahlström, Julia Bondesson, Susanne Johansson, Robin Jonsson, Stefan Rydéen, Mats Wikström. Woodland är namnet på den del som handlar om arkitektur.


Utställningen ges i samarbete med Galleri Exposé och Sveriges arkitekter.

Tid: 16 mars - 28 april
Plats: ÖBKHL, Örebro
Vernissage: 16 mars, kl. 12-16. Invigningstal hålls kl. 13 av Anna-Karin Wulgué och representant från Sveriges arkitekter.

ÖBKHL:s öppettider