Konst i örebro län logotyp

Utställning: Woo-Bock Lee

2021-10-27

Tiden spelar en stor roll i Woo-Bocks konstnärsskap. Det långsamma meditativa skapandet är en viktig del i hennes konstnärliga process. Närvaron av tid i konstverken sätter prägel och ger perspektiv på här och nu. I en värld med allt högre tempo får Woo-Bocks konst dig att stanna upp och reflektera.

Woo-Bock arbetar med stor respekt för historien och det som tidigare varit. Materialet hon använder är skrifter från Korea, två hundra år gamla papper som tillverkats av mullbärsträdets bark. Med papper som material skapar hon bilder, collage, skulpturer och svävande mobiler. I det unika konstverket får texterna ett nytt sammanhang och betydelse. Det som var papper med text och tecken omvandlas och formas genom Woo-Bocks händer till bilder och vacker poesi.

Läs mer på Galleri Nords hemsida.