Konst i örebro län logotyp

Torbjörn Melin - Känner du staden där?

2022-07-13

Känner du staden där?
Handlar om att i bilder kombinera det lokala med det globala.
De lokala bilderna är från platser som följt med honom från barnsben till nutid och hur han över tid har utvecklat ett globalt tänkande i kombination med det lokala.
Sammantaget ger det en bild från en person om hur livet kan gestaltas med hjälp av den historiska tiden.
För Torbjörn finns det också en tillbakablick från när Galleri Maja tillkom, och med det vill han uppmana till att läsa Rapport från en skurhink av Maja Eklöf.
För honom finns det ett samband mellan bilderna och Majas text i att agera både lokalt och globalt.

Tid: 15 juni – 31 juli

Plats: Galleri Maja i Karlskoga bibliotek

Öppet: mån-tors kl 10.00-19.00, fre kl 10.00-18.00, lör kl 10.00-15.00 (i juli stängt lördagar)

Webbsida: https://bibliotek.karlskoga.se/sv/web/arena/galleri-maja