Konst i örebro län logotyp

Tag mitt andetag iväg

2019-05-14

En flerspråkig berättelse om gränsen mot världen utan- och innanför;

i ett skogigt gränsland där andra verkligheter blir möjliga.

Tillsammans med elever ur årskurs sju på Storå skola i Lindesbergs kommun har konstnären Hanna Wildow utforskat naturreservatet Gränseskogen. I ett antal workshops och genom olika konstnärliga processer och metoder har en serie verk vuxit fram och dessa presenteras nu i Stripa Gallerirum.

Med presentationen av utställningen "Tag mitt andetag iväg" öppnar Konstfrämjandet Bergslagen samtidigt upp projektet Bortom de blå bergens andra år för allmänheten. Projektägare är Region Örebro Län, projektledare Konstfrämjandet Bergslagen. I samarbete med Lindesbergs kommun, Storå skola och Stripa Gallerirum. Med stöd av Kulturrådet, Folkrörelsernas Konstfrämjande samt Adolf Lindgrens stiftelse.

Läs mer om utställningen och projektet här 

Tid: 17 maj kl. 11 - 15, 18 maj kl. 16 - 23, 23 - 24 maj kl. 11 - 19, 6 juni kl. 11 - 19, 15 juni kl. 12 - 17. (Övriga tider enligt avtalat, ring 070-854 51 75)
Plats: Stripa Gallerirum, Stripa Gruvmiljö, Gruvbackevägen 8, Guldsmedshyttan 

(Utställningslokalen är tillgänglig för rullstolsburna. Performance i Gränseskogen på lördag är ej tillgängligt för rullstolsbundna.)

Foto: Axel Öberg