Konst i örebro län logotyp

Skogen mellan oss (utställning och konferens)

2021-09-08

Skogen mellan oss är en unik interregional konstsatsning. Sex av Konstfrämjandets distrikt i Mellansverige fångar in ett utbrett intresse för skogen som företeelse inom konsten. Med en gemensam identitet skapas en serie utställningar och aktiviteter som i tid äger rum parallellt och överlappande. Ett förenat konstprogram knyter under 2021 samman ett femtontal platser, byar och mindre orter. Tillsammans med konstnärer, föreningsliv, allmänheten, i offentliga rum och mellan generationer, bildas en viral svärm av konst som blir synlig lokalt och nationellt.

Skogen mellan oss skapar konst och kultur på platser som sällan eller aldrig nås av samtida konst. I ett större geografiskt område knyts också dessa platser samman till en större gemenskap.


Utställning: Det som annalkas
Grupputställning med Abdalla Basher, Josie Ahlström, Anna Bergström, Mattias Käll, Kristina Lindberg, Petter Nilsson och Sara Rönnbäck i samband med skogstorg Sympatiska symbioser och kulturslingan Ljusstråk.

4 sep – 23 sep: Nyhyttans Kurort
Läs mer

 

 

Skogstorg -Sympatiska symbioser
Inom ramen för Skogen mellan oss anordnar Konstfrämjandet Bergslagen en konferens mellan 21.a–23.e september i Nyhyttans kurortshotell. Med ett program fullt av spännande samtal rör den sig i gränslandet mellan konst, politik, klimat och landsbygd.

21 sep – 23 sep: Nyhyttans Kurort
Läs mer

"Obs! Att det krävs föranmälan för att delta i konferensen mellan den 21.a och 23.e. Boka ditt besök på www.skogenmellanoss.se alt på Konstfrämjandet Bergslagens hemsida." 

 

Skogen mellan oss - program och utställningskatalog