Konst i örebro län logotyp

Power grid - Hur tänker du, människa?!

2019-05-23

Ett rutnät är två linjer som korsas. Gång på gång. I evighet. Rutnätet blir ett fönster till något bakomliggande, en stege rakt ut i universum och in i oss själva, en symbol för sökandet efter något mer.

Den här utställningens gemensamma nämnaren är att i konstnärernas verk återfinns rutnät och därmed frågan - hur tänker du människa?!

Under antiken användes denna enkla bild av filosofer när de tänkte på hur vi människor tänker. För hundra år sedan började konstnärer skapa platta, icke-föreställande bilder genom att använda rutnätet för att gestalta tanke, själ och existens. Mer än tvåtusen år har gått, men frågorna består.

Försök tänka dig en tanke utan ord. Kan något existera utan struktur, form eller idé? Tanken svindlar. Rutnätet har ständigt återkommit som ett tecken för det som existerar – substansen – men till vilket ännu inget tillagts. Vi kan inte tänka på, eller uppfatta saken, men vi kan föreställa oss rutorna som axlarna i ett koordinatsystem som rymmer punkter, helt utan utsträckning eller annan egenskap.

Rutnätet blir ett fönster till något bakomliggande, en stege rakt ut i universum och in i oss själva, en symbol för sökandet efter något mer. I konsten är det ett uttryck för en högre verklighet, samtidigt är det förankrat i den fysiska verkligheten. Men tänk om vi inte alls lever i en sammanhängande värld, utan på gränsen mellan två skilda världar. Dessa världar – abstraktionernas och naturens – håller vi bara med största möda och endast provisoriskt ihop. Vi gör det genom att väva våra rutnät och förankra dem i de båda världarna. När vi med våra rutnät hämtat element från dessa världar och korsat dem till något nytt har vävstolar, räknemaskiner, koordinatsystem, kartor, datorer och ännu mycket mer skapats. Rutnätet finns i oss och utanför oss.

Tid: 1 juni - 1 september
Plats: Örebro läns museum, Örebro slott, Vasasalen
Vernissage: 1 juni, kl 14.00, museichef Birgitta Johansen inviger utställningen.

Örebro läns museums öppettider