Konst i örebro län logotyp

Peter Hagdahl - Liquids, Influences and Ghosts

2020-12-07

Centralt för utställningen Liquids, Influences and Ghosts är frågan om hur olika krafter påverkar samhället, omvärlden och våra liv och är en visuell undersökning av de spänningsfält som vi alla befinner oss i. Utställningen, som består av ett antal nyproducerade och platsspecifika verk, för samman måleri, teckning, interaktiv skulptur och rörlig bild till en rumslig helhet. Verken kan liknas vid en slags poetiska flödesscheman som kartlägger olika processer, förbindelser och motsättningar som blandar politiska, fysikaliska, biologiska och personliga reflektioner som visar på de samband, konflikter och paradoxer som vi ständigt är exponerade för. Verken uppstår genom ett mångskiktat lager av teckningar, bilder, symboler, rörlig bild och genererade informationsflöden från internet (Twitter, Google News m.fl.). Måleriets och teckningens statiska bilder, symboler och tecken möter projektionernas rörelse som gör att verken befinner sig i ständig förändring.

Plats: Örebro konsthall

För besök på konsthallen läs här.