Konst i örebro län logotyp

Kristina Janni Ståhl & Hertha Hillfon

2021-03-22

Kristina Janni Ståhl, Hertha Hillfon är ett möte mellan två konstnärer verksamma i olika århundraden. Ett möte över tid, i olika material och uttryck med det gemensamma i deras nära förhållande till sitt material och det intuitiva.

Kristina Janni Ståhls konstnärskap utgår från perception där målningarna växer fram i en process som styrs av ljus och färg, ofta med fokus på detaljer snarare än helheten. Flera av målningarna som hon ställer ut är gjorda i dialog med platsen för utställningen, den gamla banklokalen från förra sekelskiftet. För att samspela med måleriet och rummet har konstnären lånat in verk från Hertha Hillfons vänner. Hertha Hillfon levde mellan 1921–2013 och var en av 1900-talets främsta skulptörer i Sverige. I utställningen visas ett urval av hennes tidiga fria, banbrytande abstrakta skulpturer från 1960-talet, vilka skiljer sig från Hertha Hillfons senare och mer figurativa skulpturer.

Hillfons vänner. Hertha Hillfon levde mellan 1921–2013 och var en av 1900-talets främsta skulptörer i Sverige. I utställningen visas ett urval av hennes tidiga fria, banbrytande abstrakta skulpturer från 1960-talet, vilka skiljer sig från Hertha Hillfons senare och mer figurativa skulpturer.

Kristina Janni Ståhl är uppvuxen i Örebro och är sedan 2018 adjunkt på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Där driver hon Materialinstitutet med undervisning och praktiskt arbete i måleriets material och metoder. Hon är utbildad på Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet i Helsingfors måleriavdelning. Representation i urval är måleri i dialog med förhistorien, Finlands nationalmuseum, Världskulturmuseerna, Medelhavsmuseet och galleri Arnstedt.

För tillfället har Örebro konsthall stängt för allmänheten p.g.a. pandemin.

Tid: 13 mars – 2 maj

Plats: Örebro konsthall

För mer information om utställningen se Örebro konsthalls webbsida