Konst i örebro län logotyp

Kajsa Källerus - HOMMAGE

2021-04-07

2021 är det 100 år sedan kvinnor fick allmän rösträtt i Sverige. Det är några hundra år för lite – men långt före många andra länder. En av de bidragande orsakerna till att vi kan fira detta jubileum i år är Arts- and Craftsrörelsen. Den startade redan 1850 i England men runt år 1900 nådde den Sverige. Rörelsen genererade en statushöjning för konsthantverket och gav många kvinnor en möjlighet att försörja sig, frigöra sig och bli mer självständiga.

I Japan inspirerades man av Arts- and Crafts och där kallades rörelsen för The Mingei Movement. Objekten i min utställning har traditionella japanska teskålar som inspirationskälla, dels för att de helt enkelt är så vackra, dels för att uppmärksamma att kvinnlig rösträtt är en alldeles för ung företeelse. Japanska kvinnor fick rösträtt först 1945.

Tid: 10 april – 5 maj

Plats: Konsthantverkarna i Örebro

Mer info om utställningen på Konsthantverkarna i Örebros webbsida