Konst i örebro län logotyp

Here, There & Everywhere

2021-04-06

Idag rör sig konstpedagogiken allt mer från utställningsrummet och ut i det gemensamma. Det kan vara genom offentliga konstprojekt, i mötet med ett verk online eller i en aktivistisk handling.
Under två dagar lyfter vi aktuell forskning i gränslandet mellan konst, design och arkitektur samt deltagarbaserade projekt som skapar nya situationer och metoder – runt om i Sverige och internationellt.
Konferensen vänder sig till dig som arbetar med pedagogik, förmedling eller programverksamhet på kulturinstitutioner, som frilansande pedagog/konstnär eller inom stadsplanering.

Arrangörer
Sörmlands museum/Konstfestivalen Kurioso, Förvaltningen för Kulturutveckling i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad i samarbete med Folkrörelsernas Konstfrämjande, Konstkonsulenterna i Sverige och KAKA (Konstpedagogiska Akademin).

Mer info kommer.