Konst i örebro län logotyp

Fyra hemmaresidenskonstnärer utvalda till Konstdygn

2020-06-08

De som blev hemmaresidenskonstnärer: Adam Ytterberg – Södermanlands län; Amanda Selinder – Uppsala län, Karolina Oxelväg – Örebro län och Rabeaa Ibrahim – Västmanlands län

Med anledning av Covid-19 har arrangörerna valt hemmaresidenset som ett sätt att utveckla konferensen och ge möjlighet till regionala konstnärer att fördjupa sig i Konstdygnets tematik.

Mer om vårt läns konstnär, Karolina Oxelväg – Örebro län

Konstnären Karolina Oxelväg lyfter, genom sina personliga erfarenheter av isolering, den rörliga bildens roll i Covid-19-samhällets träda. Oxelväg vill undersöka hur samhället påverkas när dess invånare känner sig mer som en börda än till nytta. I sitt konstnärskap undersöker hon det hypnotiserande flödet av bilder i vår samtid. Hon har tidigare bland annat skapat stora videoinstallationer som vid en första anblick upplevs vackra, men som samtidigt pekar på destruktiva normer. Vi ser att Oxelvägs bidrag kommer att utmynna i ett intressant inslag som både passar väl in och skapar kontrast till Konstdygnets övriga program. Karolina Oxelväg (f. 1989) har en master i fri konst från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.

SAVE THE DATE: Konstdygnet – Värld i Träda, 1-2 oktober, Sörmlands museum

 

Läs mer på pressmeddelandet