Konst i örebro län logotyp

Främjandestöd bild och form

2022-01-13

Du som är professionell frilansande konstnär inom bild- och formområdet kan söka främjandestöd bild och form. Du kan söka både som privat aktör eller enskild individ. Stödet kan också sökas av konstnärsgrupp, organisation och förening inom bild- och formområdet.

Stöd kan sökas för utveckling av egen konstproduktion, stöd i genomförande av konstutställning, arrangemang eller för egen utveckling. Det går också att använda stödet till workshops med professionella frilansande konstnärer eller för ersättning enligt MU-avtalet till konstnärer.

Det högsta beloppet som går att söka är 15 000 kronor.

Ansök om främjandestöd här.