Konst i örebro län logotyp

Fem residensprojekt till årets Konstdygn

2021-06-29

För andra året i rad erbjuder Konstdygnet hemmaresidens. Av cirka trettio ansökningar erbjuds fyra konstnärer och en curator att delta i årets residens.

Förra året fick residenskonstnärerna undersöka ovissheten och tiden i ofrivillig isolering. I år vill vi blicka framåt och fokusera på framtid och utveckling. Vilka nya riktningar och former tar konsten? Hur förhåller den sig till framtiden? Vilka insikter har vuxit fram under den här tiden och vad tar vi med oss? Fyra konstnärer från fyra län i Sverige kommer under sommaren och hösten reflektera över framtiden med utgångspunkt från sin plats och omvärld.

Dessutom erbjuds en residensplats en curator som kommer undersöka konstens roll och möjligheter på landsbygden. I spåren av pandemin, hur går det att stärka civilsamhällets konstaktörer? Och hur kan vi möjliggöra en likvärdig konstscen i hela landet? Hur kan konstscenen se ut i framtiden? I samband med residenset ges curatorn möjlighet till att samtala med konstföreningar och Konstfrämjandets distrikt.

Resultatet presenteras på Konstdygnet den 17-18 november. Konstdygnet 2021 vill sätta fokus på nya erfarenheter och värdefulla lärdomar som kommit till i det läge som världen befinner sig i på grund av den pågående pandemin. Konstdygnet 2021 vill ge inspiration, energi och tillförsikt!

Deltagande konstnärer är för Uppsala län - Melody Panosian, Örebro län - Johan Ibrahim Adam, Sörmlands län - Ben Long och Västmanlands län - Åsa Dybwad Norman, samt curatorn - Alba Folgado

Läs mer residensdeltagarna här.