Konst i örebro län logotyp

Anna-Karin Boo - Du'o

2018-12-05

Just nu visas målningar av konstnären Anna-Karin Boo på Exposé i Örebro. Anna-Karins måleri är sinnrikt laddat med färg, allvar och glädje.

Konstnären själv om sitt konstnärskap

I mitt måleri dyker ofta olika gestalter upp invävda i ett upplöst bildrum, ett landskap, en scen. Berättelser som påminner om hur vi samspelar  med och förhåller oss till varandra och kanske främst till olika delar av oss själva. Barnet, det lilla och det stora och kvinnan är återkommande motiv i både måleri och teckning. Tanke- och känslotrådar binder samman och får symbolisera det osägbara. Mitt sätt att arbeta handlar oftast om motsatsförhållanden, dualismer - det som har med två att göra. Det ensamma mot det kollektiva, föreställande- ickeföreställande. Den sköra skiljelinjen mellan de två polerna. Verklighet- fantasi, upplevt- påhittat, synlig- osynlig. Måleriet är min främsta hemvist, oftast i olja men på senare tid en blandning av akryl, olja och teckning.

Mer info om utställningen finns här.