Konst i örebro län logotyp

Zijad Mehmedovic

Zijad Mehmedovic
Västra nobelgatan 23
70355 Örebro
Född och uppvuxen i Zvornik i Bosnien och Hercegovina. År 1981 går in på universitet för konst och konsthistoria i Split i Kroatien, examen 1986 i måleri hos prof. Ivan Krstulovic. Kommer till Sverige ijanuari 1994 som flykting ifrån kriget som pågått i Bosnien och Kroatien.
Haft flera individuella och samling utställningar samt flera humanitära utställningar
i Kroatien: Split,
Zagreb, Kastela, samt i Bosnien i Zvornik och Sverige: Stockholm, Karlskoga, Örebro.
Hade varit
medlem i KRO och Örebroläns konst förening. Senaste Jury utställningar: Vårsalong i Karlskoga
2013, 2014, "Örebroläns konst" 2013 i Örebro
läns museum. Flera medlems utställningar
Örebroläns museum - Länetskonst - Örebro - 2014
- 1
- 1
Karlskoga kommun - lärare i bild - 2000
Karlskoga kommun - Lärare i bild - 2013

Kontakt

Västra Nobelgatan 23

70355 Örebro

0735137379

Galleri