Konst i örebro län logotyp

Bor och verkar i Örebro med egen ateljé i Atlasgruppen.

Min konst är måleri, skulptur, objekt, film, installationer, performance, med utställningar runt om i Sverige. Jag verkar inom fyra konstområden, egna utställningar, offentliga uppdrag, projektuppdrag, konstpedagog

Konstnär - min Konst...Jag arbetar i många tekniker, därför att min nyfikenhet tar nya riktningar. I mina arbetsprocesser kan jag ibland vara mycket konkret, för att sedan släppa allt, där processen mittpunkt är att jag sällan vet vad som ska hända. Söker mig in i materialet efter känslan, letar efter substansen, ett poetiska tillstånd där allt kan klarna ut. Ibland ser jag mina verk som just organiska, som ett stycke natur där före ordet. Konsten har ingen avsikt.

Konstnär - mina offentliga uppdrag......I min konst arbetar jag med uppdrag för det offentliga rummet. Utgångspunkt är alltid rummet, platsen, arkitekturen, människorna m m, sedan kommer frågorna: vem är jag här?- varför står jag här?, vart är jag på väg? och vad ska jag göra. Rummets alla delar och detaljer spelar roll, för möjligheten att tillföra platsen något nytt eller förstärka platsens identitet. Jag vill att verket/verken ska vara platsspecifika, med det menar jag att att verken ska ha tillkommit i processen och mötet med just den platsens, historien, sociologin, utifrån de materialet söker jag sedan ett konstnärligt gestaltnings förslag som kan presenteras.

Projektledare, konstkonsult och curator
Jag leder och utvecklar offentliga konstprojekt. Mina uppdragsgivare är ofta kommuner, fastighetsbolag eller andra institutioner. Det demokratiska samtalet stärks när konstprojekt i det offentliga rummet synliggör motstridiga åsikter och öppnar för nytt tänkande. I min roll som projektledare har jag samma utgångspunkter som när jag verkar som konstnär. Konsten ska med sitt eget språk formulera sig på ett unikt sätt utifrån den plats eller det rum som omger den.

Konstpedagog....Jag arbetar också som konstpedagog med projekt för förskola, låg och mellanstadiet ,gymnasiet. I projekten betonar jag konstens betydelse när elevernas görs delaktiga i sin egen miljö. Genom mötet med mig som yrke konstnär, får eleverna skapa egna förslag på hur deras skolgård kan utvecklas. Eleverna får Skissa och fantisera och skapa ett bibliotek med idéer till sin skolgård.Temat kan vara, något som intresserar eleverna. projektet avslutas med en utställning med alla förslag. Ur detta idé bibliotek kan det sedan skapas riktiga skulpturer till skolgården. Eleverna får här träna sig i språket att uttrycka sig flera olika sätt, och i samtal hur det demokratiska rummet och allas rätt att vara med och påverka sin skolgård. Vad kan sedan bli verklighet på gården, jag som erfaren konstnär tar farm förslag.


 

Se vidare: min hemsida stefan.rydeen.se

Kumla Konsthall 2016 - Jag är ett rum - Kumla - 2016
Rakstamuseum 2015 - Nära - Arvika - 2015
Örsta 2014 - Galleri Örsta - 2013
http://rydeen.se/projects/pedagogik_presentation.pdf - Konstpedagog - 2016
Svenska Kommuner - Konstpedagog - 2016
Skulptural förundran - Projekt Hidinga Nya Skola - Lekeberg Kommun - 2015 - Länk
Mellan slump och nödvädighet - Lilla å-promenaden - Örebro - - Länk
http://rydeen.se/works.html -
Profilbild Stefan Rydéen

Kontakt

Bostad:

Norrbackavägen 6

703 63 Örebro

Ateljé:

Idrottsvägen 28

Örebro

070 - 347 38 42

Galleri