Konst i örebro län logotyp

I huvudsak arbetar jag med måleri men även fotografi/fotomontage.

Jag arbetar i området "Kultur & Hälsa" på sjukhus
och håller även föreläsningar i ämnet.

Planerar att kunna arbeta mer med workshop och liknande, då jag just nu breddar kunskaperna med att läsa
"Konstpedagogik i samtida konstformer" på Umeå universitet.

Jag har arbetat med utställningar sedan 1995 och sålt målningar och foto till institutioner,
som Landsting, Kommuner, Svenska kyrkan och statens Konstråd

Jag har gjort ett plats specifikt gestaltningsuppdrag till ett kommunalt gruppboende år 2014 

Örebro Läns Landsting, med stöd av Statens Kulturråd - "Kultur & Hälsa" ett pilotprojekt för att stimulera en utveckling av kultur för äldre inom geritriken på USÖ, Örebro - 2014
Art Kod, i Konstfrämjandets regi - Ett pilotprojekt, för att bl.a. forska i hur barn på sjukhus upplever sin offentliga miljö, och inspirera med nya "verktyg" - 2017
Nya sandbackens gruppbende - Sandbackavägen 1 - Örebro - 2015
Profilbild Mia Fagergren

Kontakt

Rostagatan 4
703 41 Örebro

073 9791812

Galleri