Konst i örebro län logotyp

Karin Gorard

Färg och form sätts samman. Textila material och tekniker kombineras.
Måleri och teckning tillför ytterligare uttryck. Med detta i samspel bygger jag upp miljöer och världar.
Där sinnena berörs och tankarna vandrar.

 

Ursprung trädet    14.8-24.11 2020

Hållstugan, gallerian inne vid Willys. Stortorget, Örebro

I denna separatutställning visar jag textila konstverk. Tekniker som broderi, textilt måleri och virkning.
Allt är tillverkat specifikt till denna plats. 

 

 

Stipendier
Stöd till kulturskapare. Region Örebro län. 2020
Wadköpingsstipendiet för kommande lovande konsthantverkare. Örebro kommun. 2008
Pris i slöjdföreningen Gör nåt. Örebro läns museum. 2008

 

Uppdrag
Berget 1, 2, 3: akrylmålningar, trappkonst. Botrygg. Kv. Vinrutan, Karlsdalsallen 53. Sörbyängen Örebro. 2016
Bårtäcke/ Kistband: textilt måleri. Allmänna Begravningsbyrån. Örebro. 2016
Grönt liv: ljudisolerande textil, textilt måleri. AB Raxas Redovisning och Bemanning. Örebro. 2013

 

Projekt
Konstpaket i vården inom äldreomsorgen, Konstfrämjandet Bergslagen. 2016- 17

 

Representerad i urval
Örebro läns landsting. 2013
Örebro läns museum. 2012
Hallsbergs kommun. 2011

 

Medlem i
KHVC. Konsthantverkscentrum
KKV. Konstnärernas kollektivverkstad
Örebro läns slöjdförening

Patientbiblioteket Universitetssjukhuset, USÖ - Ett landskap (separat) - Örebro - 2018
Kvistbro kyrka - Livet sluts i cirkeln - Kvistbro - 2018
S:t Mikaels kyrka - Skapelsens tid-Kretslopp - Örebro - 2017
Wadköpingsrummet, Wadköping - Stigar möts - Örebro - 2013
Hallsbergs konsthall - Avtryck i lera och textil - Hallsberg - 2011
Örebro konsthall - Trådspår (samlings) - Örebro - 2020
Onlineutställning, KKV - Sammanfattningar - Örebro - 2018
Wadköping - Konsthantverksutställning med de sökande till Wadköpingsstipendiet. 11, 10, 09, 08 - Örebro - 2016
Hembygdsgården - Ursprung Brevens bruk, Tre generationer textilare - Brevens Bruk - 2016
Örebro läns museum - Länets konst. 11, 08 - Örebro - 2014
Hållstugan, gallerian inne vid Willys, Stortorget - Ursprung trädet (separat) - Örebro - 2020
Röda Korset Örebro - För deltagarna i Handarbetscafet höll jag föredrag om hur textila material kan återanvändas på kreativa sätt. - 2019
Konstpedagogpoolen, Region Örebro län och KKV Örebro - Screentryck och måla på tyg för konstnärer med pedagogisk kompetens. - 2018
Karin Gorard - Textilt bildarbete/praktik i social verksamhet. England. - 2008
Dagrehab Markbacken Örebro - Deltog och genomförde fysiska aktiviteter, hantverk, köksträningar. - 2006
Dagvården Rosta Örebro - Deltog och genomförde fysiska aktiviteter, hantverk och socialverksamhet. - 2006
Linköpings universitet - Lärarprogrammet, Textilslöjd. VFU. Jönåkers skola, åk.1-6. Nyköping. Deltog i undervisning, textilslöjden, genomförde egna ritaktiviteter. - 2006
Medborgarskolan Örebro - Pedagogik 1 för cirkelledare. Kursen behandlar studiecirkelns förutsättningar, metoder och arbetsformer. - 2006
Profilbild Karin Gorard

Kontakt

Trumslagarvägen 25

719 32 Vintrosa

073-7367813

Galleri