Konst i örebro län logotyp

Karin Gorard

Naturen ger mig kraft och inspiration. Färg och form sätts samman. Med olika tekniker byggs bilder och skulpturer upp. Jag arbetar med textil, tecknar och målar.

 

Separatutställningar i urval
Ett landskap, Patientbiblioteket Universitetssjukhuset, Örebro. 2018
Livet sluts i cirkeln, Kvistbro kyrka. 2018
Skapelsens tid-Kretslopp, S:t Mikaels kyrka, Örebro. 2017
Stigar möts, Wadköping, Örebro. 2013

 

Samlingsutställningar i urval
Sammanfattningar, KKV Örebro onlineutställning. 2018
Konsthantverksutställning med de sökande till Wadköpingsstipendiet, Örebro. 2016,2011,2010,2009,2008
Ursprung Brevens bruk, Tre generationer textilare. Brevens bruk. 2016
Länets konst, Örebro läns museum. 2014,2011,2008

 

Uppdrag
Botrygg. Kv. Vinrutan, Karlsdalsallen 53. Sörbyängen Örebro. 2016
Allmänna Begravningsbyrån, Örebro. 2016
AB Raxas Redovisning och Bemanning, Örebro. 2013

 

Projekt
Konstpaket i vården inom äldreomsorgen, Konstfrämjandet Bergslagen, 2016- 17

 

Representerad i urval
Örebro läns landsting. 2013
Örebro läns museum. 2012
Hallsbergs kommun. 2011

Röda Korset Örebro - För deltagarna i Handarbetscafet höll jag föredrag om hur textila material kan återanvändas på kreativa sätt. - 2019
Konstpedagogpoolen, Region Örebro län och KKV Örebro - Screentryck och måla på tyg för konstnärer med pedagogisk kompetens. - 2018
Karin Gorard - Textilt bildarbete/praktik i social verksamhet. England. - 2008
Dagrehab Markbacken Örebro - Deltog och genomförde fysiska aktiviteter, hantverk, köksträningar. - 2006
Dagvården Rosta Örebro - Deltog och genomförde fysiska aktiviteter, hantverk och socialverksamhet. - 2006
Linköpings universitet - Lärarprogrammet, Textilslöjd. VFU. Jönåkers skola, åk.1-6. Nyköping. Deltog i undervisning, textilslöjden, genomförde egna ritaktiviteter. - 2006
Medborgarskolan Örebro - Pedagogik 1 för cirkelledare. Kursen behandlar studiecirkelns förutsättningar, metoder och arbetsformer. - 2006
Profilbild Karin Gorard

Kontakt

Trumslagarvägen 25

719 32 Vintrosa

073-7367813

Galleri