Konst i örebro län logotyp

Jag bor i Bergslagen. Där finns mest skog, sjöar, korpen i skyn, järnet i marken, gruvhål som perforerar landskapet. Färgerna är dova, rödbrunt som järn, svart som sot, blågrönt som slagg, grönt som barrskog. Jag älskar lera och vill beskriva känslan av det jag ser i min keramik, vare sig det gäller bruksgods eller skulptur. Min mission är att föra vidare kunskapen om leran och dess oändliga möjligheter.

För mer information och CV se min hemsida.

Representerad i urval
Lindesbergs kommun, Örebro kommun, Nora kommun, Hällefors kommun, Eskilstuna kommun, Kalmar kommun, Lindesbergs lasarett, Regionsjukhuset Örebro, Örebro läns museum.  

Offentliga verk
Linde Bergslags församling
Lindesberg kommun
Örebro kommun
Lindesbergs lasarett

Stipendier
Wadköpingsstipendiet, Örebro Kommun
Sveriges Bildkonstnärsfond
Lindesbergs kommuns Kulturstipendium

Medlem i
Konstnärscentrum mitt
Konsthantverkscentrum
KIF/KRO (Sveriges konsthantverkares och industriformgivares förening)
Bildupphovsrätt i Sverige
Konsthantverkarna i Örebro

Lindeskolan Lindesberg - Lärare bild och form på Estetiska programmet -
Profilbild Gunilla Dovsten

Kontakt

Tempelbacksvägen 5

711 31 Lindesberg

+46 70 540 23 00

Galleri