Konst i örebro län logotyp

 

Före alla symboler som företräder verkligheten är gesten. Det är det ursprungliga gestlika som med hjälp av ord, bilder och andra symboler konstituerar ett språk.

Bilder är ofullbordade språkliga symboler präglade av godtycke. Av det skälet hänvisar de till den nödvändiga men alltför tjänstvilliga semantiken, tolkningen. Och tolkningsföreträdet.

Bilden är och förblir visuellt tungomålstal.

 

Född 1946 på söder i Stockholm som 5:e generationen Stockholmare.

Konstnärlig/yrkesmässig verksamhet

Autodidakt tecknare, målare, konstnär och (artikel)författare.

1968 — 1971 Yrkesverksam illustratör (redan som 14-åring illustrationer till bok, och tidskriftsomslag).

1971 — ca 1974 Scenografiarbeten på filmens, teaterns och televisionens scener.

1975 — 1986 Illustrationer och bokformgivning.

1986 - Fri konstnär.

Tillkommer andra viktiga sysslor som redaktionellt arbete; författande av böcker, artiklar; föreläsningar etc. — förutom i ämnet bild, också i filosofi.

Åtar mej porträttuppdrag. Ett av de mest meriterande offentliga uppdragen är porträttet av förre UEFA-presidenten Lennart Johansson.

Medlem i:

KC-mitt

Konstnärsförbundet

The Art of Sweden

Svenska illustratörer

 

För den som vill ta del av min hållning till de sköna konsterna hänvisar jag till länken: http://anntottsberra.blogspot.com 

En artikel uppdelad i två.

 

Profilbild Berthel Martinson

Kontakt

Alltorps skola Folketorp 320, 715 94 Odensbacken

019 45 71 14 och 070 610 83 33

Galleri