Konst i örebro län logotyp

Konstsamlingen

Örebro läns museum äger en omfattande konstsamling. Samlingen som uppgår till ca 7000 verk används regelbundet i utställningsverksamheten, i tillfälliga utställningar så väl så som i de permanenta. Tidsmässigt spänner samlingen från det sena 1700-talet till nutid, med en tyngdpunkt på 1900-tals måleri. Till övervägande del har de representerade konstnärerna någon form av regional anknytning — men det finns också sådana internationella celebriteter som Picasso och Matisse i museets samling. Samlingen växer årligen genom inköp och donationer. När det gäller nyförvärv är strävan att fortsätta inriktningen mot att skildra det regionala konstlivet, medan verk av riksintresse är viktiga att komplettera samlingen med då de har en central betydelse konsthistoriskt och pedagogiskt. Ett exempel på ett nyligen inköpt verk till samlingarna är ”Katten” av Karin Broos, inköpt i samband med hennes utställning på museet 2016. Samlingen utökades genom inköp efter senaste upplagan av Länets Konst med verk av lokala konstnärer; Alexander Creutz, Gunilla Dovsten, Nicolai Alfvén Nickson och Maria Jokitalo.

Utställningsverksamheten

Örebro läns museum visar årligen ett antal utställningar med yrkesverksamma konstnärer. I första hand strävar museet efter att visa länsinvånarna utställningar av regionala konstnärer, men även utställningar av nationell och internationell dignitet förekommer i programmet.

I museets egna utställningar blandas ofta konstnärliga uttryck med kulturhistoriska föremål. Vi strävar efter att låta konst och kulturhistoria mötas och också att skapa möten mellan Då och Nu där föremål och konst från alla tider säger något om vår egen tids stora frågor. Örebro läns museum arbetar långsiktigt med några stora övergripande teman, såsom djur-människa-hållbarhet, gemenskaper och att bli människa. Dessa teman kommer också att prägla konstutställningsverksamheten under de närmaste åren.

En viktig del i konstverksamheten på museet är den jurerade konstsalongen Länets Konst, en mycket populär och uppskattad samlingsutställning som är öppen för konstutövare med anknytning till länet. Inlämning till Länets Konst är avgiftsbelagd — pengarna som blir över efter det att juryn fått sitt arvode går till att köpa in verk ur utställningen till museets konstsamling. Länets Konst genomförs vartannat år, senast vintern 2016-17. Inlämning till nästa Länets Konst kommer att ske 2018. Håll utkik på museets hemsida och Konst i Örebro län!

Utställningsansökningar för konstutställningar kan liksom förslag till andra typer av utställningar lämnas in till museets referensgrupp — se mer om detta på länsmuseets hemsida under utställningar.

 

Vägbeskrivning


Länsmuseibyggnaden i Örebro ligger i slottsparken, ca 8 minuters gångväg från centralstationen, i nära anslutning till Örebro Slott. Intill den större genomfartsgatan Trädgårdsgatan finns parkeringsplats mittemot Länsmuseibyggnaden.

Öppettider & entré

Tisdag 10.00 - 17.00
Onsdag 10.00 - 20.00
Torsdag-söndag 10.00 - 17.00

Måndagar stängt

Fri entré (utom vid vissa evenemang)

 

Kontakt

Engelbrektsgatan 3, Örebro

 

 

 

 

019-602 87 00

Tillgänglighet