Konst i örebro län logotyp

Norra Vätterbygdens Konstförening

Föreningen anordnar varje vår och höst konstresor i länet eller till omkringliggande län med besök i ateljéer och på konsthallar, samt god mat därtill. Ett antal föredrag om konst, lokala ateljébesök samt konstrundebesök genomför vi varje år.
Konstinköp och medlemslotteri förekommer varje år.

Kontakt

0583 - 201 21