Konst i örebro län logotyp

Nora konsthall erbjuder elva utställningar per år varav minst två av dem är med grundskolans elever i kommunen. Vi försöker erbjuda medborgarna kvalitativ konst av olika tekniker.  Nora konsthall drivs i kommunal regi och ligger i anslutning till Nora bibliotek. I dagsläget har vi ingen utställningsersättning men tar heller ingen provision.

Vägbeskrivning
Lämpligt är att parkera vid Konsum som ligger på höger sida när du åker in i Nora. Nora konsthall finns i samma byggnad som Konsum men på motsatt sida och ligger i anslutning till Nora bibliotek.

Öppettider & entré

Öppettider
Mån, ons 10.00 - 18.00
Tis, tors, fre 10.00 - 17.00
Lör 10.00 - 13.00 (september-april)
Ej lördagsöppet maj-mitten av juni
För öppettider mitten av juni-augusti se Nora kommuns webbplats.

Kontakt

Besöksadress:
Nora konsthall/Nora bibliotek
Storgatan 15
713 31  NORA

Postadress:
Nora kommun
Nora konsthall/Elin Sörman
713 80  NORA

0587 - 812 94 / 070 - 343 12 94

Tillgänglighet

Galleri