Konst i örebro län logotyp

Föreningen heter Nora Art
Föreningens syfte är att:
skapa och driva en kulturell mötesplats för den samtida konsten och vara en aktör i länets konstutveckling
i anslutning till mötesplatsen driva annan därmed förenlig verksamhet
årligen dela ut ett eller flera vistelsestipendier till välmeriterade konstnärer
Föreningen är ideell. Om något överskott skulle uppstå i verksamheten ska detta användas enligt föreningens syfte.


Ordförande Nora Art: Janne Olsson    janne@bondbyn.se
Konstnärlig ledare och utställningsansvarig: Maline Nordin Ardesjö   malinenordin@gmail.se

Verksamhetsgrenen heter NorArt
Besök vår hemsida för information om pågående projekt.

Kontakt