Konst i örebro län logotyp

Ljusstråk - kulturslingan genom Nora bergslag. Det är alltid första hela helgen i september. Ljusstråk genomfördes för första gången 2001 och har sedan dess vuxit till ett 90-tal utställare i flera gengrer och ett 30-tal kulturevenemang. Varje år lockas 10 000-12 000 besökare till Ljusstråk.
Arrangör för Ljusstråk är Nora kommun tillsammans med Den Ideella Föreningen Ljusstråk. För att ställa ut måste man ha valts in som medlem vid särskilt invalsmöte. Som medlem ska man ha anknytning till Nora bergslag. Varje år får utställande medlem ha en gäst. Ljusstråk har möten och interna föreläsningar eller kurser året om.

Ljusstråk sker på olika platser i hela Nora kommun.

Under en månad inför Ljusstråk visas en samlingsutställning, med verk från alla deltagare, i Bryggeriet (Brobacken 5, Nora)

Kontakt

Noras konstnärer och konsthantverkare, ett 90-tal, håller sina portar välkomnande öppna första helgen i september!

Du får uppleva konst, konsthantverk och scenkonst i trästadens kulturmiljöer och bland landsbygdens minnen från bergsbrukets storhetstid.

Olika programpunkter pågår under hela helgen.

En samlingsutställning över medverkande bildkonstnärer och konsthantverkare visas under augusti i Bryggeriet så att du kan planera för en lyckad Ljusstråkshelg.

Ljusstråk alltid första helgen i september

0587-812 94