Konst i örebro län logotyp

Ljusnarsbergs konstklubb

Ljusnarsbergs Konstklubb vill främja konstnärligt  intresse, förståelse för olika konstriktningar samt inspirera konstnärliga förmågor till fortsatt  skapande av konstnärliga alster.
Ljusnarsbergs Konstklubb har vuxit och har nu  över hundra medlemmar.
Utställningsverksamheten pågår hela året  med korta uppehåll. Det finns bildkonstnärer, keramiker, textilkonstnärer, fotografer, träsnidare m.m. i konstklubben. Konstklubben ställer ut konstnärer både inom klubben och konstnärer som inte är medlemmar.Två ggr per år har vi medlemsutställningar.
Klubbens största arrangemang under året är kulturrundan KULTURGLIMTAR. Denna pågår alltid helgen efter midsommar lörd - sön. Kulturglimtar genomförs i Ljusnarsberg med omnejd. I samband med KULTURGLIMTAR genomförs en samlingsutställning en månad före själva evenemanget i vår lokal "BLÅ SOFFAN" Lokalen är belägen mycket strategiskt under  ICA-butiken här i Kopparberg.
VARMT VÄLKOMMEN  till våra utställningar i " BLÅ SOFFAN".

Kontakt