Konst i örebro län logotyp

Karlskoga konstförening

Karlskoga Konstförening bildades 1946. Vi har vår verksamhet i Konsthallen, f.d. "finkan" i Tingshusparken. Byggnaden sparades när man rev Tingshuset 1945, det hus där Alfred Nobels testamente vann laga kraft.

Föreningens målsättning är att inom Karlskoga-Degerforsområdet väcka och sprida intresse för god bildkonst.

Vi vill medverka till att Konsthallens verksamhet utvecklas till ett spännande bildmöte för både yngre och äldre publik.

Under året anordnar vi tre utställningar: den jurybedömda Vårsalongen, som är den mest besökta utställningen, Sommarutställningen och Höstutställningen, båda med inbjudna representativa konstnärer.

Till vårt medlemslotteri köper vi in konst från de utställningar som under året visas i Konsthallen.

Varje vår anordnar vi en konst- och studieresa med mål som konstmuseer, ateljéer och andra platser av konstbildande och kulturellt intresse.
Vi anordnar också föreläsningar, filmvisningar och studiecirklar. Ett mycket populärt inslag i vår verksamhet är "original eller reproduktion — vem är konstnären?", rådfrågning om konst.

Kontakt

070-3054156