Konst i örebro län logotyp

Galleri Nord

Hösten 1974 startade Galleri Nord sin verksamhet. Adressen var då Rynningegatan, på norr i Örebro.
1985 flyttade galleriet till nuvarande adress Storgatan 29, i det vackra 1800-tals huset som tidigare kallades "blå pärlan", fortfarande i den norra delen av centrum, därav namnet "nord".
Galleri Nord är idag Örebros äldsta privata konstgalleri och har under åren arrangerat en rad mycket uppskattade och minnesvärda utställningar.
Många av Sveriges nu ledande konstnärer började sin utställningsverksamhet på Galleri Nord. Även internationellt mycket viktiga konstnärer återkommer med utställningar till Örebro och Galleri Nord.
Varje år arrangeras 10-12 utställningar med måleri, skulptur, grafik, glas mm av svensk och internationell konst av högsta kvalité!
Sedan 1980 bedriver Galleri Nords konstförening en livaktig verksamhet med idag över 600 konstintresserade medlemmar. Årsavgiften återgår oavkortat till medlemmarna i form av inköpt konst på galleri nord, som lottas ut vid den välbesökta årliga utlottningen som sker under trevliga former i december.
Varmt välkommen till våra utställningar! 

Öppettider & entré

Tis-fre 11.00 - 15.00
Lör-sön 12.00 - 16.00

Kontakt

Storgatan 29, Örebro

070 - 260 32 54