Konst i örebro län logotyp

KRO/KIF

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) företräder över 3300 professionella bild- och formkonstnärer i Sverige.

KRO och KIF (Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare) är från och med 1 januari 2016 en gemensam organisation.

Organisationen driver politiska frågor och ger service åt sina medlemmar med målet att stärka deras sociala och ekonomiska trygghet.

Prioriterade målsättningar:

  1. Konstnärernas inkomster av konstnärligt arbete ska öka
  2. Konstnärerna ska omfattas av socialförsäkringssystemen
  3. Konstnärerna ska ha fullständig yttrandefrihet
  4. Konstscenen ska vara jämställd och präglas av mångfald

 

Medlemmar erbjuds en rad förmåner; gratis juridisk rådgivning, förmånlig försäkring, rabatter på konstnärsmaterial, gratis inträde på museum och konsthallar i Sverige och övriga världen, tillgång till gästateljé i Paris, övernattningsrum i Stockholm, tidningen Konstnären med mera. Medlemsansökan tas emot löpande.

Riksordförande

Katarina Jönsson Norling

 

Vice riksordförande, ordförande KIF-utskott 


Sanna Svedestedt Carboo

 

KRO/KIF region Mitt

Dalarna, Värmland, Sörmland, Östergötland, Örebro län samt Västmanland hör till region Mitt.

Ordförande(delat) i Region Mitt
:

Gunnar Forsman (Västmanland) och 


Sira Jokinen Lisse (Östergötland)

 

Ledamot i regionstyrelsen och talesperson för Örebro län:

Lotta Lindblom (Örebro län) 


 

Övriga ledamöter:

Margaretha Jansson (Värmland)

Carl Gustav Torstensson (Södermanland)

Thomas Wahlström (Södermanland)


Ria Roes Schwarz (Södermanland)

Johnny Molton (Västmanland)

 

Kontaktuppgifter och mer information hittar du på www.kro.se

Profilbild KRO/KIF

Kontakt

Hornsgatan 103
plan 9
117 28 Stockholm

+46(0)8-54 54 20 80