Konst i örebro län logotyp

Konstnärscentrum mitt (KC mitt)

KC mitt omfattar följande län: Dalarna, Sörmland, Värmland, Västmanland, Örebro och Östergötland.

KC mitt är den förmedlande länken mellan de aktiva bildkonstnärerna och deras arbetsmarknad och publik. Vi vänder oss till både den privata och den offentliga sektorn, utvecklar kontakter och relationer med arbetsförmedlingen och andra myndigheter, liksom med näringsliv, kommuner, landsting, skolor, konstföreningar, byggherrar och arkitekter med flera.

KC mitt är en samarbetspartner som har gedigen kunskap om konst, både vad gäller dess estetiska, tekniska och praktiska aspekter. Vi hjälper till med allt från idé till färdig produkt. Vi bistår med konsulter och rådgivning i samband med tävlingar, utsmyckningar och andra verksamheter.

KC mitt förmedlar fasta utsmyckningar, både inom- och utomhus, i alla förekommande tekniker och material som t.ex. emalj, muralmåleri, textil, skulptur, brons, sten och trä. Vi förmedlar även köp av lös konst liksom separat- eller samlingsutställningar till gallerier, företag och konstföreningar samt konstpedagogiska uppdrag och föreläsningar.

KC mitt är öppet även för okonventionella och hittills oprövade projekt och verksamheter. Kontakta oss via kansliet.

 

Profilbild Konstnärscentrum mitt (KC mitt)

Kontakt

0152 - 10654