Konst i örebro län logotyp

OpenArt - Jens Haraldsson

2019-07-05

Jens Haraldsson

UNNECESSARY MACHINE nr 48

Bor och verksam i Örebro. Arbetar processbaserat fram sina installationer, där objekt som för många andra har levt ut sin rätt får i Jens Haraldssons installationer och maskiner nytt liv. Drivkraften bakom verken är det oförutsägbara som uppstår efter långa samtal mellan konstnären själv och objekten

UNNECESSARY MACHINE nr 48