Konst i örebro län logotyp

AiR i Örebro län

Internationellt Artist In Residenceprogram i Örebro län

Det internationella Artist in Residenceprogrammet i Örebro län (AiR i Örebro län) är ett nytt residenceprogram i länet. Konstnärer bjuds in att verka tillsammans med institutioner, lokala aktörer och medborgare i Örebro län. AiR i Örebro län är till för samtidskonstnärer, konsthantverkare och formgivare och programmets inriktning är projekt som tar utgångspunkt i det offentliga rummet.

Syftet med residenceprogrammet är att den lokala och regionala konstscenen genom internationellt utbyte ska utveckla nya nätverk och kompetenser för professionella konstaktörer. Projektet ger också möjlighet att utveckla nya processer och gestaltningar i det offentliga rummet.

Planerad start för programmet är i slutet av november, då 2-3 konstnärer kommer för ett par veckors introduktion i Örebro samt i orterna Odensbacken, Glanshammar och Garphyttan. Konstnärerna återkommer sedan för ytterligare 5-6 veckor under våren 2019.

Residenceprogrammet är en samverkan mellan Örebro läns kommuner och Region Örebro län. I höst och under våren 2019 samarbetar Region Örebro län med Örebro kommun och Örebro konsthall, som står som värd. AiR i Örebro län samarbetar även med konst- och föreningsliv i länet och OpenART biennalen.

AiR i Örebro län sker i samverkan med Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonst.

 

International Artist In Residence Program in Örebro County

The International Artist in Residence Program in Örebro County (AiR in Örebro County) is a new residence program. Artists are invited to work with institutions, local artists and citizens in Örebro County. AiR in Örebro County is for contemporary artists, craftsmen and designers, and the program's focus is project based on public space.

The Residence Program is a collaboration between Örebro County municipalities and Region Örebro County. In the pilot project, Region Örebro County cooperates with Örebro Municipality and Örebro City art center/Örebro Konsthall, which hosts and invites 2-3 artists to Örebro Municipality for a total stay of 2 months. AiR in Örebro County also collaborates with local artists and art associations in the county and the OpenART biennale. AiR in Örebro County is supported by Iaspis. Iaspis is the Swedish Arts Grants Committee's international programme for Visual and Applied Artists. Iaspis is part of the governmental agency the Swedish Arts Grants Committee that supports practitioners in the areas of visual art, design, craft and architecture.

The purpose of the residence program is that the local and regional art scene through international exchanges will develop new networks and skills for professional artists. The project also provides the opportunity to develop new processes and artistic formulation in the public space.

The planned start for the program is in November, when 2-3 artists will be coming for a few weeks in Örebro, as well as in the small towns of Odensbacken, Glanshammar and Garphyttan. The Artists will then return for another 5-6 weeks in spring 2019.

 

Ulrika Stigbäck, Development manager - Visual Arts, Region Örebro County, has the mission to work strategically and in long term to develop and support the art infrastructure throughout the county. The mission includes giving the citizens of the county the opportunity of art experience regardless of background, knowledge, where you live in the county and other conditions. Children and young people are prioritized. It also includes creating better conditions for artists to work throughout the county and to improve the ability of professional artists to develop and pursue their profession.

Region Örebro County is a political assembly elected by the citizens. An executive board leads and coordinates Region Örebro Countys activities, first and foremost in the field of the public health care system. Region Örebro County is also responsible for research, education and regional growth. It is also engaged in questions concerning economy, the European market, environmental issues, communications, tourism and culture.

 

Örebro konsthall is a municipality run art center for contemporary art. Örebro konsthall mission is to provide exciting art experiences for the citizens of Örebro and city visitors by exhibiting Swedish and international contemporary art of high quality. Örebro konsthall is part of the municipality of Örebro. Örebro konsthall strives to make art accessible to a wide audience and offers various programs as art talks, art education for all ages.

Kontakt

Ulrika Stigbäck

Utvecklingsledare Bild och Form/Development manager - Visual Arts

 

Område Kultur och Ideell sektor

Region Örebro län, Box 1613

701 16 Örebro

 

Besök: Eklundavägen 1

072-147 53 72